پاکا

پردازش آوران کاوشگر آریا

هوشمندسازی ساختمان ها

Smart Home

مدیر اول

سیستم مدیریت ساختمان

هوشمندسازی

مدیر اول، اولین سامانه هوشمند مدیریت امور ساختمان است. با کمک این برنامه، محاسبه هزینه‌ها و سهم هریک از واحدها به‌طور هوشمند انجام می‌شود. به‌علاوه ورود و خروج و استفاده از امکانات ساختمان به صورت خودکار کنترل می‌شود.

امنیت

با کمک مدیر اول ، تردد از تمام ورودی‌های ساختمان کنترل شده و تنها به افراد مجاز دسترسی داده می‌شود. همچنین درصورت بروز هرمورد مشکوک، به مدیر ساختمان اطلاع داده می‌شود.

مدیریت

این سامانه به‌طور هوشمند تمام حساب‌ها و هزینه‌های ساختمان را مدیریت می‌کند. به‌علاوه، میزان شارژ هریک از واحدها را محاسبه کرده و برنامه پرداخت‌ها را تنظیم می‌کند.

کاربری آسان

در این نرم‌افزار، از طریق منوی اصلی به راحتی می‌توان به هریک از بخش‌ها دسترسی پیدا کرد. همچنین در هر بخش، فیلترهای متفاوتی برای مرتب‌سازی و مدیریت بهتر درنظر گرفته شده است که دسترسی به داده‌ها را ساده‌تر می‌کند.

امکانات